تبلیغات
دنیای جغرافیا - سیل

سیل

چهارشنبه 5 مرداد 1390 05:41 ب.ظ

نویسنده : بهیه هاشمی

« سیلاب عبارت است از آب فراوانی كه به سرعت جاری شود و طغیان كرده ، پهنه ای از زمین را كه در شرایط عادی زیر آب نیست ، فرو گیرد » (فرهنگ معین) . بعبارت دیگر " سیل بالا آمدن نسبتا زیاد آب در یك رودخانه یا مسیل است . این بالا آمدن حالتی نسبی داشته و اصولا نسبت به رژیم عادی یا نرمال سنجیده می شود ". (غیور ، 1375) .مفهوم سیل یك اصطلاح نسبی است و نمی توان برای آن عدد و رقم بیان داشت ، یا دبی معینی را ذكر كرد . زیرا هر رودخانه دبی سیلابی ویژه خود را داراست .« سیلاب عبارت است از آب فراوانی كه به سرعت جاری شود و طغیان كرده ، پهنه ای از زمین را كه در شرایط عادی زیر آب نیست ، فرو گیرد » (فرهنگ معین) . بعبارت دیگر " سیل بالا آمدن نسبتا زیاد آب در یك رودخانه یا مسیل است . این بالا آمدن حالتی نسبی داشته و اصولا نسبت به رژیم عادی یا نرمال سنجیده می شود ". (غیور ، 1375) .مفهوم سیل یك اصطلاح نسبی است و نمی توان برای آن عدد و رقم بیان داشت ، یا دبی معینی را ذكر كرد . زیرا هر رودخانه دبی سیلابی ویژه خود را داراست .
 .

sill

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 5 مرداد 1390 05:52 ب.ظ