تبلیغات
دنیای جغرافیا - سونامی چیست

سونامی چیست

سه شنبه 21 تیر 1390 07:52 ب.ظ

نویسنده : بهیه هاشمی

سونامی سونامی

سونامی لغتی ژاپنی به معنای موج بندری یا موج سهمگین است. سونامی، امواج لرزه‌ای دریایی است كه به اشتباه امواج جزر و مدی نامیده می‌شود. این امواج در اثر ناآرامی‌های بوجود آمده در آب دریا نظیر زمین‌لرزه های كف دریا، زمین‌لغزش، فوران آتشفشان های زیردریایی و سقوط شهاب ‌سنگ‌ها ...

سونامی سونامی

سونامی لغتی ژاپنی به معنای موج بندری یا موج سهمگین است. سونامی، امواج لرزه‌ای دریایی است كه به اشتباه امواج جزر و مدی نامیده می‌شود. این امواج در اثر ناآرامی‌های بوجود آمده در آب دریا نظیر زمین‌لرزه های كف دریا، زمین‌لغزش، فوران آتشفشان های زیردریایی و سقوط شهاب ‌سنگ‌ها ...

سونامی سونامی

سونامی لغتی ژاپنی به معنای موج بندری یا موج سهمگین است. سونامی، امواج لرزه‌ای دریایی است كه به اشتباه امواج جزر و مدی نامیده می‌شود. این امواج در اثر ناآرامی‌های بوجود آمده در آب دریا نظیر زمین‌لرزه های كف دریا، زمین‌لغزش، فوران آتشفشان های زیردریایی و سقوط شهاب ‌سنگ‌ها ...

سونامی سونامی

سونامی لغتی ژاپنی به معنای موج بندری یا موج سهمگین است. سونامی، امواج لرزه‌ای دریایی است كه به اشتباه امواج جزر و مدی نامیده می‌شود. این امواج در اثر ناآرامی‌های بوجود آمده در آب دریا نظیر زمین‌لرزه های كف دریا، زمین‌لغزش، فوران آتشفشان های زیردریایی و سقوط شهاب ‌سنگ‌ها ...

کلمه سونامی (tsunami) از کلمات ژاپنی tsu (بندر) و nami (امواج) تشکیل شده است. سونامی موج یا رشته‌ای از امواج است که در اقیانوس به دنبال زلزله های دریایی بوجود می‌آید.
این امواج ممکن است صدها کیلومتر پهنا داشته باشد و هنگام رسیدن به ساحل به ارتفاع آن به 10.5 برسد.این "دیوارهای آب" با سرعتی تندتر از یک هواپیمای جت پهنه اقیانوس را می‌پبمایند،به   ساحل کوبیده می‌شوند و تخریب وسیعی را باعث می‌شونددیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 تیر 1390 05:48 ب.ظ